Ons onderwijs


Het Drieluik is een Dalton basisschool. Binnen een duidelijke structuur nemen we kinderen mee en stimuleren hen zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Dat begint spelenderwijs bij de jongste kinderen tot bijvoorbeeld het zelf inplannen van taken in de bovenbouw.

Kinderen leren om zelfstandig te denken en te handelen, óók als het gaat om het plannen en maken van hun eigen werk. Ze kunnen natuurlijk niet zomaar doen en laten wat ze willen. Op basis van een duidelijke structuur bieden we hen vrijheid in gebondenheid. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leren en leggen verantwoording af over hun keuzes en werk. Kinderen werken veel samen, in tweetallen of kleine groepjes. Zo leren ze van en door elkaar. En om goed samen te werken leren ze vaardigheden zoals feedback ontvangen én geven, reflectie (op jezelf en op anderen) en elkaar respectvol benaderen.

Hierbij houden we zicht op het kind en stimuleren we de manier van leren die bij hem of haar past. Onderwijs op maat. Het beste uit jezelf halen. Daar staat Het Drieluik voor.

    No events