Verlof


Voor het aanvragen van extra verlof gebruiken we het formulier van de gemeente Lingewaard. Op de tweede helft van het formulier kunt u zien voor welke omstandigheden extra verlof wordt toegekend.

Het ingevulde formulier kunt u inleveren bij de leerkracht van uw kind.

ATTENTIE!: Lees voor aanvraag van het verlof de volgende toelichting behorend bij de verlofaanvraag: Leerplicht

Lees meer over de gronden voor vrijstelling en verlof buiten schoolvakanties.

    No events