Schoolplan


In het meerjarenplan 2016 – 2020 van Het Drieluik leest u de plannen die wij hebben. Uitgangspunt daarbij is de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, met als uiteindelijke doel: het leerplezier te verhogen met als resultaat hogere leeropbrengsten.

schoolplan-drieluik

    No events