Ouderraad


De ouderraad is ondergebracht in een vereniging. Wij vervullen de rol van “ambassadeurs”. De “ambassadeurs” onderhouden ook de contacten met de klassenouders die per groep zijn aangesteld. De klassenouders verzorgen in samenwerking met de leraar het reilen en zeilen van bepaalde activiteiten voor de groep.

Samen verzorgen en organiseren wij diverse activiteiten op school, denk hierbij aan:

  • De sportdag,
  • Het vieren van de kermis met alle bijbehorende spellen en inmiddels beroemde (of beter gezegd ‘beruchte’) spookhuis,
  • De Sinterklaasviering met alle activiteiten die hierbij horen(van halaankleding tot het bezoek van de heiligman op school),
  • Het omtoveren van de school in kerstsfeer en de hierbij behorende kerstmarkt/-viering,
  • De “paasviering” op school met lekkere eieren,
  • De nodige themaweken tussendoor (inzameling van kleding voor het rode kruis, week van het geld, etc.).

De jaarlijkse schoolreis wordt eveneens door de ouderraad in overleg met de leerkrachten georganiseerd.

Hiernaast is de ouderraad actief betrokken bij diverse andere activiteiten op school. De inventarisatie en aanschaf van bijvoorbeeld buitenspeelgoed, maar ook de organisatie rondom de schoolfotograaf.

De oudercommissie vergadert, samen met leerkracht Monique van de Hoeven, maandelijks over de actuele onderwerpen en bespreekt in deze vergaderingen tevens de ingekomen poststukken. Tevens wordt van elke vergadering door de secretaris een verslag opgesteld.

Mocht u suggesties of opmerkingen hebben, spreekt u ons dan aan op school of stuur een mailtje naar: orhetdrieluik @delinge.nl

Contactpersoon team: Alexandra Tamminga
Voorzitter (Soula Pieters)
Penningmeester (Marcel Geers).

    No events