Centrale Lingeraad (CLR)


Met ingang van schooljaar 2019-2020 is de Centrale Lingeraad (CLR) actief, een medezeggenschapsorgaan voor alle scholen en IKC’s van De Linge waarin kinderopvang én onderwijs vertegenwoordigd zijn. De CLR overlegt met het bestuur van De Linge over het beleid dat gevoerd wordt. U kunt hierbij denken aan de begrotingen (kinderopvang en onderwijs), het zorgplan voor de leerlingen, personeelsbeleid, maar ook de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan. Op sommige punten heeft de CLR adviesbevoegdheid, op andere punten instemmingsbevoegdheid.

Meer informatie over de Centrale Lingeraad vindt u hier.

 

    No events