Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Drieluik) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Drieluik en/of Vlindertuin).

IKC Het Drieluik - De Vlindertuin

    No events