MR


Op elke school is een medezeggenschapsraad (MR). De MR praat mee, stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met de organisatie van de school te maken hebben (schoolbeleid). U kunt hierbij denken aan de keuze van lesmethodes, beleid tegen pesten, het schoolbudget, lestijden, de organisatie van het overblijven.

Onze MR bestaat uit twee ouders en twee leden van het onderwijskundig personeel. De ouders zijn: Heidi Kasper & Claudia Welles.  Monique van der Hoeven & Sanne van Moerkerk – de Jong vertegenwoordigen het personeel. De oudervertegenwoordiging wordt gekozen door de ouders en de personeelsvertegenwoordiging wordt door de medewerkers gekozen. Een zittingsperiode van een MR-lid is drie jaar.

Heeft u vragen over het werk van de MR, dan kunt u terecht bij één van de MR-leden of kunt u mailen naar mrhetdrieluik@delinge.nl.

 

 

    No events