Aanmelden


  • Bent u op zoek naar kinderopvang?
  • Wilt u uw kind aanmelden voor de peuterspeelzaal?
  • Gaat uw kind binnenkort naar de basisschool?
  • Gaat uw kind van school veranderen, omdat u gaat verhuizen?
  • Misschien zoekt u een school die beter bij uw kind past?

U bent van harte uitgenodigd op ons informatie-uur één keer per maand. Neemt u vooral contact op als de momenten u niet schikken

Hoe aanmelden?

Als u besluit om uw kind aan te melden, vul dan het aanmeldingsformulier in. Let op! Er zijn twee verschillende aanmeldformulieren.

Na aanmelden wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden. Samen met u  beoordelen we of onze school de zorg kan bieden die bij uw kind past. Meestal is dit het geval en kunnen we uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier.  Een enkele keer is er meer zorg nodig. Dan onderzoekt school of uw kind het best op zijn plek is op deze school of op een andere school binnen het samenwerkingsverband. Dit onderzoek kan zes tot tien weken duren.

Door de huidige Corona beperkingen worden er voorlopig geen grote informatiebijeenkomsten meer georganiseerd. Geïnteresseerde ouders kunnen een privé-rondleiding aanvragen bij onze directeur Hans Niehot (h.niehot@delinge.nl)