Aanmelden


Als u overweegt uw kind aan te melden op onze school, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek met een rondleiding! In dit gesprek vertellen wij u hoe wij op onze school werken en kunt u zien hoe onze school er van binnen uitziet. Als na de rondleiding hebt besloten dat u uw kind wilt aanmelden of al bekend bent op onze school (omdat u al kinderen bij ons op school hebt zitten), kunt u het aanmeldformulier invullen. Dit formulier vindt u onderaan op deze pagina.

Het is wettelijk bepaald, dat de aanmelding in behandeling kan worden genomen vanaf de 3e verjaardag van uw kind. Zodra u uw kind heeft aangemeld door middel van het aanmeldformulier heeft de school een onderzoeksplicht, ook wel zorgplicht genoemd. Dit houdt in dat de school informatie over uw kind moet verzamelen om te bepalen of de school het meest passende onderwijs kan bieden. Deze informatie wordt verzameld (o.a.) door een intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en/of het opvragen van informatie bij de peuterspeelzaal, de kinderopvang of de school van herkomst. Indien de school een passende onderwijsplaats voor uw kind is, kunnen wij over gaan tot inschrijving. Indien u in verband met een verhuizing uw kind aanmeld, dan geldt dezelfde onderzoeksplicht en procedure. De informatie helpt ons ook om uw kind goed welkom te heten en de start op onze school zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

Aanmeldformulier IKC Het Drieluik 2021-2022

    No events