Kinderdagverblijf (De droomboom)


Telefoon kinderdagverblijf: 0610828644
E-mail kinderdagverblijf: kdvdrieluik@delinge.nl
Openingstijden kinderdagverblijf: Maandag tot en met vrijdag van 7:00 tot 19:00 uur

 

Het kinderdagverblijf biedt kinderopvang op maat aan, voor kinderen van tien weken tot 4 jaar in verticale groepen. In deze groepen kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. De pedagogische medewerkers stimuleren spelenderwijs de zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit en zij een positief zelfbeeld opbouwen. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderopvang én peutergroep

Daarnaast vinden wij het belangrijk om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod op de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft hierdoor de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

kinderdagverblijf IKC Het Drieluik - De Vlindertuin

Flexibel

IKC Het Drieluik werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden kinderopvang aan, die aansluit bij wat uw baby of kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen. Mits dit minimaal 52 uur per maand is.

Meer informatie

Daarnaast kunt u meer lezen over peuterspeelzaalwerk en peuteropvang op de website van De Linge.

KDV IKC Het Drieluik - De Vlindertuin

Informatie-uur

IKC Het Drieluik organiseert maandelijks een informatie-uur. In principe op de derde donderdag van de maand, tenzij vakanties ons dwingen een ander moment te kiezen. Het informatie-uur is van 9.00 tot 10.00 uur. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich hiervoor opgeven bij kinderopvang coördinator, Kelly Kok, via de mail: k.kok@delinge.nl
Zo krijgen nieuwe ouder(s)/verzorger(s) een goed beeld van het gehele IKC en haar mogelijkheden.