Wij zijn trots!


Wat zijn we trots! Op maandag kwam het RTL nieuws naar buiten met de resultaten van hun scholenonderzoek. En wat bleek? Van alle Huissense scholen die zijn meegenomen in het onderzoek heeft Het Drieluik het hoogste cijfer!

En waar is dat cijfer nu precies op gebaseerd? Op de gemiddelde uitslagen van de Cito-eindtoets over de afgelopen 3 jaren (2017 t/m 2019), afgezet tegen dat wat verwacht mag worden op basis van de leerlingen zoals we hebben binnen ons IKC. We scoren een 7. Dat wil zoveel zeggen als dat we scoren zoals verwacht mag worden op basis van onze populatie. Scoor je hoger dan verwacht mag worden, dan stijgt het cijfer. Scoor je lager dan verwacht mag worden, dan daalt het cijfer onder de 7.

Via onderstaande link kunt u meer lezen over de uitslag van het onderzoek zoals uitgevoerd door RTL nieuws.
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5043741/eindtoets-cijfer-onderzoek-iep-cito-cet-route8-2020-check