Ouderavond met workshops op 25 maart


Beste ouders/verzorgers,

Op maandagavond 25 maart is er een ouderavond bij ons op het IKC. Op deze avond kunt u verschillende workshops volgen. Alle workshops worden gegeven van 19.30 uur – 20.15 uur en van 20.30 uur – 21.15 uur. In de pauze kunt u genieten van een kopje koffie of thee, verzorgd door de ouderraad.

Om te weten hoeveel mensen er deze avond zullen komen, willen we u vragen aan te geven of u erbij bent en welke 2 workshops u wilt volgen. Heeft u maar belangstelling voor 1 workshop, dan kan dit natuurlijk ook.

U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 15 maart, door te mailen naar m.vanderhoeven@delinge.nl

We hopen op een grote opkomst.

Hieronder leest u in het kort wat u kunt verwachten in de workshops.

Workshop 1

Hoe begeleid ik mijn kind zodat het digitaal weerbaar en mediawijs wordt?
Digitale en social media is niet meer weg te denken in onze wereld. Ook in het gezinsleven speelt de digitale wereld een steeds grotere rol, als ouder maar ook voor uw kinderen. Hoe maak je nou kinderen wegwijs in een wereld die zij vaak beter kennen dan jij?

Als ouder hoeft je geen expert te worden om je kinderen digitaal weerbaar te maken en mediawijs op te voeden. Maar meer kennis over digitale media kan wel helpen om met je kind in gesprek te gaan en in contact te blijven met hun digitale leefwereld.

Tijdens de workshop Mediawijs opvoeden krijgt u meer informatie en tips om uw kind digitaal weerbaar en mediawijs op te voeden. Samen met andere ouders gaat u in gesprek over dit onderwerp om ervaringen te delen en zo uw eigen manier en mening te vormen hoe u uw kind mediawijs wilt opvoeden.

Workshop 2

Gewenst gedrag stimuleren

Omdat wij als school veel waarde hechten aan een positief leer- en leefklimaat geven we het gewenste gedrag nadrukkelijk de aandacht. Dat doen we door woord en daad: we visualiseren dit in een beloningssysteem. Dit zijn momenten van reflectie.

We bieden u informatie over gedrag en het op een positieve manier benaderen van juist het gewenste gedrag.

In deze workshop gaan we hierover graag met u in gesprek.

Workshop 3

Van voorlezen naar zelf lezen – leesbeleving van 0 tot 8 jaar

Onze hele maatschappij draait om (kunnen) lezen. Denk maar eens aan de brieven die je van de belastingdienst krijgt of de plaatsnamen in Google maps lezen, zodat je kunt navigeren. Het heeft invloed op je welzijn: mensen die niet goed kunnen lezen vertonen vaker moeilijk gedrag en leven minder gezond, puur omdat ze minder weten over gezondheid.

Denk je eens in dat jij niet zou kunnen lezen. Wat zou je dan allemaal missen?

Tijdens deze workshop nemen we u mee in de leesontwikkeling van een kind. Van het eerste sabbelboekje tot het leren lezen in groep 3. Aan hand van verschillende boeken en lesmateriaal maken wij u wegwijs in het land van lezen en voorlezen.

Workshop 4

Startblokken 0-4 jaar

We nemen u mee in de belevingswereld van deze doelgroep.

Wat houdt de workshop in:

Hoe we met een prentenboek een thema uitwerken en alle ontwikkelingsgebieden van 0-4 jaar bereiken.

We gaan aan de slag, jullie gaan zelf een activiteitenprogramma opzetten.

Je kiest zelf een prentenboek uit en daar ga je ontwikkelingsgerichte activiteiten bij bedenken.

Denk aan de kring, knutselen, liedjes en beweging of anders. Laat je inspireren, de fantasie van het jonge kind is zo groots en puur aanwezig.