Medezeggenschap


IKC Het Drieluik – De Vlindertuin maakt deel uit van stichting De Linge. Op elke school binnen de stichting, maar ook op het niveau van de stichting worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken kunnen hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Leerkrachten en ouders hebben, als belangrijke betrokkenen, invloed op deze beslissingen, medezeggenschap. Binnen IKC Het Drieluik – De Vlindertuin is dit op meerdere manieren georganiseerd.