Protocollen


Op school wordt er in de klassen een respectprotocol gehanteerd.
D.m.v klassenvergaderingen maken de kinderen in de groepen zelf afspraken die horen bij de cirkels uit het respectprotocol

Daarnaast wordt er op school een pestprotocol gehanteerd.
Deze is hieronder te downloaden.